Dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Dyrektor Szkoły

Dostęp do informacji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

metryczka


Wytworzył: mgr Jan Randak - Dyrektor Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie (13 czerwca 2017)
Opublikował: Iwona Aramowicz (13 czerwca 2017, 13:28:16)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. W. Biegańskiego

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8127