Informacja w sprawie sprawozdań finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie   informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 1
im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Małgorzata Darocha (10 maja 2019)
Opublikował: Małgorzata Gąćkowska (10 maja 2019, 13:12:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Gąćkowska (10 maja 2019, 13:25:32)
Zmieniono: Poprawki linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2887