Księga Arkuszy Ocen Uczniów i Absolwentów

Dostęp: Archiwum szkoły, dostęp dla osób posiadających interes prawny.

Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. nr 23 poz. 225 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (29 listopada 2012)
Opublikował: wiewiora_l (30 listopada 2012, 08:37:00)

Ostatnia zmiana: Teresa Trzepizur (7 marca 2017, 14:45:12)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2130