Kontrole w roku 2020

Lp.Nazwa instytucji przeprowadzającej kontroleTermin kontroliTemat kontroliWynik kontroli
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych 08.01.2020prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnegozaleceń nie wydaje się
2.Inspektor BHP13.08.2020zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu szkolnego przez pracowników i uczniówstwierdzono, że są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów należących do placówki
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny3.07.09.2020kontrola problemowa w zakresie przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2020/2021 w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GISnie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

 

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (10 maja 2021)
Opublikował: Monika Rakowska (6 czerwca 2021, 12:53:20)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 8

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2366