Kontrole 2022r

Lp.Oznaczenie organu
przeprowadzającego
kontrolę 
Zakres kontroli                                      Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
 (ocena, zalecenia)            
1PPIS w CzęstochowieKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.11-04-2022r.Brak uwag.
2Kuratorium Oświaty delegatura CzęstochowaKontrola doraźna Prawidłowośc wykonywania przez dyrektora szkoły zadań zapewnienia bezpieczeństwa uczniów aw czasie zajęć organizowanych przez szkołęw związku ze zdarzeniem z 25-04-2022r.29-04-2022r.
3Archiwum Państwowe w Częstochowie Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją w IV LO w Częstochowie.01-07-2022rBrak uwag.
4PPIS w Częstochowie

Kontrola przedmiotowa w zakresie przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2022/202311-07-2022r.Brak uwag
4Kuratorium Oświaty delegatura CzęstochowaKontrola doraźna dyrektora. Nadzór dyrektora nad stosowaniem zasad oceniania nauczyciela.21-10-2022r.
6Kuratorium Oświaty delegatura CzęstochowaKontrola realizacji zaleceń wydanych w protokole kontroli doraźnej DK-Cz.5533,1,202209-12-2022r.
7

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa (16 stycznia 2023)
Opublikował: Wojciech Dostal (27 stycznia 2023, 09:53:58)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (27 stycznia 2023, 10:18:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1974