Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: gabinet dyrektora, archiwum; 
Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bokwa dyrektor szkoły SP nr 32 w Częstochowie (6 lutego 2012)
Opublikował: adamowska_g (6 lutego 2012, 22:37:14)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 32

Ostatnia zmiana: Anna Koba (13 września 2023, 15:23:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3439