Zarządzenia 2023 r.

1. Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 02.01.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej 09.01.2023 r.

Zarządzenie 1 (7kB) plik

2. Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 04.01.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej 11.01.2023 r.

Zarządzenie 2 (7kB) plik

3. Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 10.02.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie 3 (6kB) plik

4. Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 10.02.2023 w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie.

Zarządzenie 4 (6kB) plik

5. Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 15.02.2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Powypadkowego.

Zarządzenie 5 (5kB) plik

6. Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 17.02.2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Powypadkowego.

Zarządzenie 6 (6kB) plik

7. Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 17.03.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej 02.03.2023 r.

Zarządzenie 7 (7kB) plik

8. ZARZĄDZENIE NR 8/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 8 (7kB) plik

9. ZARZĄDZENIE NR 9/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 9 (6kB) plik

10. ZARZĄDZENIE NR 10/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 10 (6kB) plik

11. ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 11 (6kB) plik

12. ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 12 (6kB) plik

13. ZARZĄDZENIE NR 13/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 13 (6kB) plik

14. ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagród Dyrektora Szkoły w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 14 (6kB) plik

15. ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 15 (5kB) plik

16. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Szkoły w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 16 (6kB) plik

17. ZARZĄDZENIE NR 17/2023Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 17 (6kB) plik

18. ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 18 (6kB) plik

19. ZARZĄDZENIE NR 19/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego Uonet+ (Vulcan) w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 19 (6kB) plik

20. ZARZĄDZENIE NR 20/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 20 (6kB) plik

21. ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 21 (6kB) plik

22. ZARZĄDZENIE NR 22/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 22 (6kB) plik

23. ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 23 (6kB) plik

24. ZARZĄDZENIE NR 24/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 22.03.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 24 (6kB) plik

25. ZARZĄDZENIE NR 25/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 30.03.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy i chorób zawodowych obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 25 (7kB) plik

26. ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 18.04.2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia protokołu powypadkowego ucznia

Zarządzenie 26 (7kB) plik

27. ZARZĄDZENIE NR 27/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 13.04.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania szkoleniowej Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 27 (6kB) plik

28. ZARZĄDZENIE NR 28/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 27.04.2023 r. w sprawie: zwołania zebrań Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 28 (7kB) plik

29. ZARZĄDZENIE NR 29/2023Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 08.05.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 29 (6kB) plik

30. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 10.05.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania szkoleniowej Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 30 (6kB) plik

31. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 05.06.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 31 (6kB) plik

32. ZARZĄDZENIE NR 32/2023Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 14.06.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 32 (6kB) plik

33. ZARZĄDZENIE NR 33/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 31.08.2023 r. w sprawie: powołania zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie 33 (6kB) plik

34. ZARZĄDZENIE NR 34/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 31.08.2023 r. w sprawie: zwołania zebrań Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 34 (6kB) plik

35. ZARZĄDZENIE NR 35/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 29.09.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 35 (6kB) plik

36. ZARZĄDZENIE NR 36/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 20.10.2023 r. w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 36 (6kB) plik

37. ZARZĄDZENIE NR 37/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 20.10.2023 r. w sprawie: zwołania zebrań Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 37 (6kB) plik

38. ZARZĄDZENIE NR 38/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 20.10.2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia protokołu powypadkowego pracownika

Zarządzenie 38 (7kB) plik

39. ZARZĄDZENIE NR 39/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Zarządzenie 39 (8kB) plik

40. ZARZĄDZENIE NR 40/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 30.11.2023 r.w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 40 (6kB) plik

41. ZARZĄDZENIE NR 41/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie z dnia 30.11.2023 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania Standardów Ochrony Małoletnich

Zarządzenie 41 (6kB) plik

metryczka


Wytworzył: Magdalena Papalska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie (2 stycznia 2023)
Opublikował: Aneta Czarnecka (22 maja 2024, 19:33:29)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 22

Ostatnia zmiana: Aneta Czarnecka (22 maja 2024, 20:12:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292