Kontrole_2022

L.p.Data
Instytucja
kontrolująca
Kontrolowane
działy pracy
Efekty kontroli 
(oceny, zalecenia)
1.02.02.2022ZUS O/Częstochowa

Zgodnie z protokołem
2.29.02.2022Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w CzęstochowieKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Zgodnie z protokołem
3.24.06.2022Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stanowisko nauczyciela kontraktowego.Zgodnie z protokołem
4.25.07.2022PPIS w CzęstochowieKontrola w zakresie oceny stanu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2022/2023Zgodnie z protokołem
5.08.12.2022PPIS w CzęstochowieKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkołyZgodnie z protokołem

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Patrycja Rozpondek - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (14 czerwca 2024)
Opublikował: Aneta Ślęzak (14 czerwca 2024, 12:39:50)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Technicznych

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930