Kontrole

Kontrole

Kontrole_2020

L.p.DataInstytucjakontrolującaKontrolowanedziały pracyEfekty kontroli (oceny, zalecenia)1.10.01.2020Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie [...]

Kontrole_2019

L.p.DataInstytucjakontrolujacaKontrolowanedziały pracyEfekty kontroli(oceny, zalecenia)1.10.01.2019Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie [...]

Kontrole_2018

L.p.DataInstytucjakontrolującaKontrolowanedziały pracyEfekty kontroli(oceny, zalecenia)1.12.02.2018Kuratorium Oświaty w KatowicachObserwacja przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowegoZgodnie z arkuszem obserwacji2.01.03.2018Śląski [...]

Kontrole_2017

L.p.Data Instytucja kontrolującaKontrolowane działy pracyEfekty kontroli (oceny, zalecenia)1.17.05.2017Kuratorium Oświaty Delegatura w CzęstochowieKontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych prac szkoły, działalności wychowawczej, [...]

Kontrole_2016

L.p.DataInstytucja kontrolującaKontrolowane działy pracyEfekty kontroli (oceny, zalecenia)1.14.01.2016Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Rozwoju EdukacjiObserwacja części pisemnej egzaminu w kwalifikacji B.18 - wykonywanie robót [...]

Kontrole_2015

L.p.DataInstytucja kontrolującaKontrolowane działy pracy1.24.02.2015Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w CzęstochowieProfilaktyczny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom "ARS, czyli jak dbać o miłość"2.16.06.2015Kuratorium [...]

Kontrole_2014

L.p.DataInstytucja kontrolującaKontrolowane działy pracy1.11.06.2014Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Rozwoju EdukacjiObserwacja egzaminu zawodowego w zawodzie technik drogownictwa (kwalifikacja B.2)2.17.06.2014Państwowa Stacja [...]

Kontrole_2013

L.p.DataInstytucja kontrolującaKontrolowane działy pracy1.04.04.2013Kuratorium Oświaty w Katowica ch Delegatura w CzęstochowieObserwacja próbnego egzaminu maturalnego2.08.05.2013Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w [...]

metryczka