Rejestry, ewidencja, archiwa

Rejestr umów z rodzicami
Dostęp: gabinet dyrektora. Dostęp do danych prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art.39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: gabinet dyrektora, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” 
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  
Rejestr Zarządzeń Dyrektora 
Dostęp: gabinet dyrektora 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  
Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Dostęp: gabinet dyrektora 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
  
Księga kontroli 
Dostęp: gabinet dyrektora 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej 
Dostęp: gabinet dyrektora,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
  
Dzienniki zajęć 
Dostęp: sale zajęć, archiwum, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
  
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej 
Dostęp: gabinet dyrektora 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  
Dziennik korespondencji 
Dostęp: gabinet intendentki, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
  
Rejestr wypadków pracowników 
Dostęp: gabinet dyrektora,  „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. 
  
Ewidencja zatrudnionych pracowników 
Dostęp: gabinet dyrektora, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 
Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  
Biblioteka
Dostęp: gabinet dyrektora 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. 
  
Rejestr wypadków dzieci 
Dostęp: gabinet dyrektora, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. 
  
Ewidencja dzieci
Dostęp: gabinet dyrektora, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Maria Sosińska Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18 w Częstochowie (27 maja 2017)
Opublikował: Małgorzata Kowalczyk (27 maja 2017, 12:09:04)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kowalczyk (14 grudnia 2017, 18:11:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22809