Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków uczniów

rejestr wypadków uczniów Szkoy Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeń Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Rejestr legitymacji uczniowskich Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr druków ścisłego zarachowania Szkoły Podstawowej  nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Księga zastępstwPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Księga zastępstw

Księga zastępstw Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...]

Księga zarządzeń

Księga zarządzeń Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księga protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Księga kontroli sanitarnej

Ksiega kontroli sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 12Dostęp: Szkoła Podstawowa nr 12Dział: Szkoła Podstawowa nr 12Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie [...]

Księga kontroli

Księga kontroli Szkoły Podstawowej nr 12. Dostęp: W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12.Dział: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława ChrobregoPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. [...]

DZIENNIKI LEKCYJNE I POZALEKCYJNE

Typ: Archiwum.Dostęp: dostępne dla osób wykazujących interes prawnyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

TECZKI OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZWOLNIONYCH

Typ: Archiwum.Dostęp: dostępne dla osób wykazujących interes prawnyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MP i PS z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy [...]

ARKUSZE OCEN UCZNIÓW SP4 OD 1950/51 DO 2000/2001

Typ: Archiwum.Dostęp: dostępne dla osób wykazujących interes prawnyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

ARKUSZE OCEN UCZNIÓW SP12 OD 1944/45

Typ: Archiwum.Dostęp: dostępne dla osób wykazujących interes prawnyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

KSIĘGA UCZNIÓW

Typ: Ewidencja.Dostęp: dostępna dla osób wykazujących interes prawnyDział: AdministracjaPodstawa prawna: ozp. MENiS z 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

REJESTR ŚWIADECTW

Typ: Rejestr.Dostęp: dostępny w sekretariacieDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005r. Dz.U. nr 58/2005 poz. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

metryczka