Kontrole

Kontrole

Kontrola Okręgowy Inspektorat Pracy

08.01.2015Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice Oddział CzęstochowaKontrola pracodawcy. [...]

Kontrola doraźna

23.10.2014Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty - Katowice Delegatura CzęstochowaZapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu. [...]

Kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty.

07.01.2014Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu. [...]

Kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w roku 2014

19.08.2014Kontrola tematyczna w trakcie trwania dyżuru wakacyjnego.04.09.2014Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PPIS w Częstochowie, wykonano pkt 1a w terminie.15.10.2014Kontrola kompleksowa części żywieniowej placówki.15.10.2014Kontrola [...]

Kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w roku 2013

01.10.2013Kontrola kompleksowa placówki dotycząca oceny stanu sanitarnego.13.11.2013Kontrola kompleksowa części żywieniowej placówki.13.12.2013Kontrola sprawdzająca decyzji PPIS w Częstochowie. [...]

metryczka