Wartość majątku Szkoły Podstawowej Nr 37

Wartość majątku w 2022 roku:
   Wartość majątku netto 1 991 167  zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 809 640 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 401 516 zł. Urządzenia techniczne 1 011 zł.  Środki trwałe 1 991 167 zł. . Środki transportu 0,00. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0 zł. Aktywa trwałe i obrotowe ogółem 2 029 279 zł


Wartość majątku w 2021 roku:
   Wartość majątku netto 2 053 780 zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 838 983 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 418 914 zł. Urządzenia techniczne 1 539 zł.  Środki trwałe 2 053 780 zł. . Środki transportu 0,00. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0 zł. Aktywa trwałe i obrotowe ogółem 2 079 259 zł

Wartość majątku w 2020 roku:
   Wartość majątku netto 1 938 379 zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 721 000 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 436 313 zł. Urządzenia techniczne 2 006 zł  Pozostałe środki trwałe 1 938 379 zł. . Środki transportu 0,00. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0 zł. Aktywa trwałe i obrotowe ogółem 1 964 028 zł

Wartość majątku w 2019 roku:
   Wartość majątku netto 1 997 567 zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 746 750 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 462 513 zł. Urządzenia techniczne 2 594 zł  Pozostałe środki trwałe 1 997 567 zł. . Środki transportu 0,00. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 6 710 zł. Aktywa trwałe i obrotowe ogółem 2 026026 zł

Wartość majątku w 2018 roku:
   Wartość majątku netto 2 048 564 zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 772 500 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 479 912 zł. Urządzenia techniczne 3 122 zł. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 14 030 zł.  Pozostałe środki trwałe 2 048 564 zł. Aktywa trwałe i obrotowe ogółem 2 067 535 zł. Środki transportu 0,00 

Wartość majątku w 2017 roku:
 Wartość majątku brutto 2 393 832,30 zł.  Umorzenie 298 673,28 zł.  Wartość majątku netto 22 095 159,02 zł. Grunty 779 000,00 zł. Budynki i budowle 798 250,00 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 514 259,64 zł. Urządzenia techniczne 5276,21 zł  Pozostałe środki trwałe 83717,85 zł. Wartość niematerialna i prawna 11 252,23 zł. Środki transportu 0,00 zł. 

Wartość majątku w 2016 roku:
 Wartość majątku brutto 2393832,30 zł.  Umorzenie 252078,08 zł.  Wartość majątku netto 2141754,22 zł. Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1030000,00 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 579556,09 zł. Urządzenia techniczne 5276,21 zł  Pozostałe środki trwałe 83717,85 zł. Wartość niematerialna i prawna 11000,00 zł. Środki transportu 0,00zł.

Wartość majątku w 2015 roku:
 Wartość majątku brutto 2296032,31 zł.  Umorzenie 205482,88 zł.  Wartość majątku netto 2090549,43 zł. Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1030000,00 zł. Obiekty Inżynierii Lądowej 481756,10 zł. Urządzenia techniczne 5276,21 zł  Pozostałe środki trwałe 81648,12 zł. Wartość niematerialna i prawna 11252,23 zł. Środki transportu 0,00zł.

Wartość majątku w 2003 roku:
 Wartość majątku brutto 275 931,00zł Umorzenie 275 911,00zł Wartość majątku netto 20.00zł Grunty 20,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 0,00zł Wartość niematerialna i prawna 0,00zł Środki transportu 0,00zł.

 Wartość majątku w 2004 roku:
Wartość majątku brutto 275 931,00zł Umorzenie 275 911,00zł Wartość majątku netto 20.00zł Grunty 20,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 0,00zł Wartość niematerialna i prawna 0,00zł Środki transportu 0,00zł.

 Wartość majątku w 2005 roku:
 Wartość majątku brutto 275 931,00zł Umorzenie 275 911,00zł Wartość majątku netto 20.00zł Grunty 20,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 0,00zł Wartość niematerialna i prawna 0,00zł Środki transportu 0,00zł.

 Wartość majątku w 2006 roku:
 Wartość majątku brutto 275 931,00zł Umorzenie 275 911,00zł Wartość majątku netto 20.00zł Grunty 20,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 0,00zł Wartość niematerialna i prawna 0,00zł Środki transportu 0,00zł.

 Wartość majątku w 2007 roku:
 Wartość majątku brutto 275 931,00zł Umorzenie 275 911,00zł Wartość majątku netto 20.00zł Grunty 20,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 0,00zł Wartość niematerialna i prawna 0,00zł Środki transportu 0,00zł.

 Wartość majątku w 2008 roku:
  
Majątek ruchomy: środki trwałe w użytkowaniu 114.099,76 zł.Majątek nieruchomy: budynek główny - 1.083.600,00 zł. grunty - 779.000,00 zł. biblioteka - 6.574,78 zł.

Wartość majątku w 2009 roku:
Wartość majątku brutto 1 997 392,29 zł Umorzenie 162 102,29 zł Wartość majątku netto 1 835 290,00zł Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 0,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 124 624,33 zł Wartość niematerialna i prawna 2 077,18 zł Środki transportu 0,00zł

Wartość majątku w 2010 roku:
Wartość majątku brutto 1 917 4992,66 zł Umorzenie 109 512,66 zł Wartość majątku netto 1 807 980,00zł Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1 083 600,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł Pozostałe środki trwałe 52 815,48 zł Wartość niematerialna i prawna 2 077,18 zł Środki transportu 0,00zł

Wartość majątku w 2011 roku:
 Wartość majątku brutto 1 139 971,60 zł  Umorzenie 138 301,60 zł  Wartość majątku netto 1 001 670,00zł Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1 083 600,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł  Pozostałe środki trwałe 54 204,42 zł Wartość niematerialna i prawna 2 077,18 zł Środki transportu 0,00zł  

Wartość majątku w 2012 roku:
Wartość majątku brutto 1 139 971,60 zł  Umorzenie 138 301,60 zł Wartość majątku netto 1 001 670,00zł Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1 083 600,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł  Pozostałe środki trwałe 54 204,42 zł Wartość niematerialna i prawna 2 077,18 zł Środki transportu 0,00zł  

Wartość majątku w 2013 roku:
Wartość majątku brutto 1 139 971,60 zł  Umorzenie 138 301,60 zł  Wartość majątku netto 1 001 670,00zł Grunty 779 000,00  Budynki i budowle 1 083 600,00zł Urządzenia techniczne 0,00zł  Pozostałe środki trwałe 51 402,94 zł Wartość niematerialna i prawna 2 077,18 zł Środki transportu 0,00zł.

Wartość majątku w 2014 roku:
Wartość majątku brutto 2 240 509 zł Umorzenie 166 379 zł Wartość majątku netto  2 074 130 zł Grunty 779 000 zł  Budynki i budowle 1 030 000 zł Obiekty inżynierii lądowej 426 262 zł Urządzenia techniczne 5276 zł Pozostałe środki trwałe 69 101 zł Wartość niematerialna i prawna 11 252 zł Środki transportu 0 zł 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły - Jadwiga Gondek (30 maja 2008)
Opublikował: mysliwiec_m (30 maja 2008, 11:11:16)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 37

Ostatnia zmiana: Magdalena Myśliwiec (20 lutego 2023, 20:46:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14433