Majątek

Majątek

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie- rok 2022

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie  2022 [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie- rok 2021

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 2021r. [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie- rok 2020

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w roku 2020 [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie - rok 2016.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie na koniec 2016 roku wynosił 4625651 zł. [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie - rok 2015.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie na koniec 2015 roku wynosił 4816659 zł. [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie - rok 2014.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie na koniec 2014 roku wynosił 4751009 zł. [...]

metryczka