Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja na temat zamieszczania sprawozdań finansowych.

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 36 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu [...]

metryczka