REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: gabinet dyrektora -  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony z uwagi na ochronę danych osobowych”
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 
2. Księga Zarządzeń Dyrektora
Dostęp:gabinet dyrektora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
3. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: gabinet dyrektora

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 
4. Księga/Ewidencja kontroli
Dostęp: gabinet dyrektora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
5. Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: gabinet dyrektora -  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
6. Dzienniki zajęć
Dostęp: poszczególne sale przedszkolne - „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 
7. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Dostęp: gabinet dyrektora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
8. Dziennik korespondencji
Dostęp:gabinet dyrektora - „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 
9. Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: gabinet dyrektora - „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.
 
10. Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: gabinet dyrektora - „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.
Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

11. Rejestr wypadków dzieci
Dostęp: gabinet dyrektora -  „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

12. Księga podopiecznych
Dostęp: gabinet dyrektora - „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

13. Rejestr akt osobowych
Dostęp: gabinet dyrektora ,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.
Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

14. Rejestr umów z rodzicami

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Sobczyk - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 44 (13 maja 2016)
Opublikował: Ewa Sobczyk (13 maja 2016, 12:14:04)
Podmiot udostępniający: MP44

Ostatnia zmiana: Krzysztof Pośpiech (2 listopada 2021, 11:20:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29733