Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetwarzanie danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panem Cezarym Jachymskim lub w [...]

Efektywność energetyczna

„Informuję, że  Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

metryczka