Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia 2023

W sprawie zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 79 /2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie 75/2022

w sprawie wprowadzenia Programu wsparcia ucznia niebędącego obywatelem Polski w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 74/2022

w sprawie konieczności ograniczenia zużycia paliw i energii [...]

Zarządzenie nr 73/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 72/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 71/2022

W sprawie: przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. I-VIII i wszystkich pracowników szkoły. [...]

Uchwała nr 38/2022

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 70/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie spotkania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 69/2022

W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych [...]

Zarządzenie nr 68/2022

Zwolnienie z zajęć [...]

Zarządzenie nr 67/2022

W sprawie zwolniej z zajęć [...]

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 06 września 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie w sprawie zwołania zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

metryczka