Sprawozdania finansowe

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 5 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe placówki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mysłek - Dyrektor (8 maja 2019)
Opublikował: Jarosław Janowicz (10 maja 2019, 12:19:10)
Podmiot udostępniający: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 5

Ostatnia zmiana: Jarosław Janowicz (10 maja 2019, 12:37:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29530