Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

KSIĘGA UCZNIÓW

Dostęp: Kancelaria Dyrektora Miejskiego  Przedszkola Nr 9 w Częstochowie , "dostęp po wykazaniu interesu prawnego".Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

Dostęp:Kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie , "dostęp po wykazaniu interesu prawnego".Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Dostęp:do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkolaDział:Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie, ul. Sabinowska 81/83Podstawa prawna: [...]

REJESTR KORESPONDENCJI

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 [...]

UCHWAŁY RAD PEDAGOGICZNYCH W MP 9

Dostęp: Kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 w CzęstochowiePodstawa prawna: art.6 ust. 1i2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

TECZKI OSOBOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Dostęp: Kancelaria Dyrektora Przedszkola, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych).Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 [...]

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZĘSTOCHOWIE

Dostęp:Kancelaria Dyrektora PrzedszkolaDział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z [...]

EWIDENCJA KONTROLI

Dostęp: Kancelaria  Dyrektora PrzedszkolaDział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa prawna: art.6 ust. 1i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym  archiwach lub art 39 [...]

WYKAZ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W MP NR 9 W CZĘSTOCHOWIE

Zawiera wykaz regulaminów określających zasady funkcjonowania placówki oraz zasady nagradzania pracownikówDostęp: Kancelaria Dyrektora przedszkolaDział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W CZĘSTOCHOWIEPodstawa prawna: Ustawa o dostępie do [...]

REJESTR WYPADKÓW PRACOWNIKÓW

Dostęp: Gabinet Dyrektora Przedszkola , "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa prawna: Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie [...]

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Dostęp: Kancelaria Dyrektora Przedszkola," dostęp do danych z rejestru jest ograniczony prawnie ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)". Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 , UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 [...]

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RAD PEDAGOGICZNYCH

Dostęp: Kancelaria Dyrektora Przedszkola ,  "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)". Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 [...]

KSIĄŻKI INWENTARZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Dostęp: Gabinet Dyrektora PrzedszkolaDział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości [...]

REJESTR KART ZGŁOSZEŃ DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZĘSTOCHOWIE

Dostęp: Gabinet Dyrektora Przedszkola, dla osób/instytucji, które wykażą interes prawnyDział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa prawna: Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

TECZKI OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Dostęp: Kancelaria  Dyrektora Przedszkola, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 [...]

EWIDENCJA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Dostęp:  Gabinet Dyrektora Przedszkola, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)". Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 [...]

DZIENNIKI ZAJĘĆ

Dostęp: Gabinet Dyrektora Przedszkola, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)".Dział: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9, UL. SABINOWSKA 81/83, 42-202 CZĘSTOCHOWAPodstawa [...]

metryczka