Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dzienniki zajęć

Typ: ArchiwumDostęp: do wglądu w księgowości dla osób ,które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 12Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: ArchiwumDostęp: u Dyrekcji MP12 dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole 12Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Akta osobowe

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostepne w kancelarii przedszkola osobom, instytucjom, które przedsztawiają interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr12Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 [...]

Akta księgowe

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola osobom, instytucjom, które przedstawiaja interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole 12Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta [...]

metryczka