Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum

Dostęp: do wglądu w księgowości dla osób ,które wykażą interes prawny.

Dział: Miejskie Przedszkole nr 12

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Aneta Kwiatkowska (11 czerwca 2008)
Opublikował: malczyk_m (11 czerwca 2008, 23:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4291