Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Wypadków Pracowników

Dostęp: Wicedyrektor pokój numer 61Ograniczenia: Dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój numer 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Zarządzenie dyrektora; art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Rejestr Zarządzeń DyrektoraDostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Rejestr Uchwał Rady PedagogicznejDostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 [...]

Rejestr Wypadków Uczniów

Rejestr Wypadków UczniówDostęp: Beata Kula pokój numer 14 Ograniczenia: Dostęp po wskazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Typ: Rejestr Skarg i WnioskówDostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 [...]

Księgi Uczniów

Ewidencja UczniówDostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Art 39. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp:Sekretariat szkoły pokój 109.Ograniczenia: brak.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. [...]

Księgi Ewidencji Kontroli

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: brakPodstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

Ewidencja wydawanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

Ewidencja świadectw ukończenuia szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

metryczka