Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 . [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 [...]

Sprawozdanie finansowe za 2019

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31-12-2019: [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018: [...]

metryczka