Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109

Ograniczenia: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wachowiak - dyrektor szkoły ( 01-09-2006) (9 września 2008)
Opublikował: nita_h (9 września 2008, 09:53:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Smok (21 czerwca 2017, 11:16:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2959