Ewidencja świadectw ukończenuia szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły pokój 109

Ograniczenia: Dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wachowiak - dyrektor szkoły ( 01-09-2006) (9 września 2008)
Opublikował: nita_h (9 września 2008, 09:43:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Smok (21 czerwca 2017, 11:18:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2792