Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr dzieci zapisanych do Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana KilińskiegoPodstawa prawna: Art. 254 [...]

Rejestr wypadków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego dla osób, które wykażą interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr 5Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Księga inwentarzowa

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrekcji i głównej księgowejDział: Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana KilińskiegoPodstawa prawna:Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz 694 z 2002r.z późniejszymi zmianami) [...]

Biblioteka- księgozbiór

Typ: Rejestr Dostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana KilińskiegoPodstawa prawna: [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Typ: RejestrDostęp: Dostępne w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana KilińskiegoPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty zz dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 2004 Nr [...]

Kartoteki zarobkowe

Typ: Archiwum Dostęp: Do wglądu w księgowości Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 [...]

Księga kontroli

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrekcjiDział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego  Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp : Za pośrednictwem dyrekcji Dział : Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Akta Osobowe byłych pracowników

Typ: Archiwum Dostęp: Do wglądu w archiwum dla osób z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy [...]

Akta Osobowe Pracowników

Typ: Ewidencja Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora dla osób z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca z [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum Dostęp: Do wglądu w archiwum dla osób, z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: Archiwum Dostęp: do wglądu dla osób, z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dział: Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

metryczka