Ogłoszenia

Ogłoszenia

Efektywność energetyczna

    Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 [...]

Podstawowe informacje na rok szkolny 2017/2018

Informacje o nowym roku szkolnym 2017/2018   ·        Informuję wszystkich Rodziców uczniów, że podręczniki, ćwiczenia oraz inne materiały edukacyjne do klas od pierwszej do siódmej zostaną [...]

Prace remontowe wokół szkoły

W miesiącach wakacyjnych dostęp do budynku szkoły będzie utrudniony ze względu na kompleksowe prace związane z remontem instalacji grzewczej, budowę placu rekreacji dla seniorów oraz budowę boiska wielofunkcyjnego. Ze względu na [...]

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Kończy się rok szkolny 2016/2017, bardzo bogaty w sukcesy naszych uczniów, sukcesy naszej Szkoły - 23 czerwca wszyscy uczniowie otrzymają świadectwa promocyjne, najlepsi świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Pierwszy raz nie [...]

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I I IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZEBRANIE Z WYCHOWAWCAMI Dnia 8 czerwca 2017 roku o godzinie 16:30 zapraszamy Rodziców uczniów przyszłej klasy I i IV na spotkanie wychowawcami: p. Beatą Szczygłowską – w Sali nr 1 p. Agnieszką Górnik – w Sali nr 6. [...]

POWIADOMIENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV ORAZ VII W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji informujemy Rodziców uczniów przyszłej klasy IV i VII, że od 1 września 2017 roku miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla [...]

Nabór do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto [...]

Projekt Europejski - Opis

Projekt europejski [...]

160-lecie szkoły

Zapraszamy 1 czerwca na uroczyste obchody rocznicy Szkoły. O godzinie 12:00 na Mszę Św. do kościoła Św.Sarkandra; 13:15 na część oficjalną z występem uczniów - scena przy budynku; o 15:00 JUBILEUSZOWY MARSZOBIEG SENIORÓW; od 15:00 [...]

Zajęcia pozalekcyjne 2009/2010

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w SP nr 46 [...]

Zajęcia pozalekcyjne w II semestrze 2008/2009

Propozycja zajęć pozalekcyjnych w Sp46 [...]

Wykorzystanie sali gimnastycznej w roku szkolnym 2008/2009

                           Wykorzystanie Sali gimnastycznej:                            poniedziałek  - godz. 8.00 – 13.30                            [...]

Zajecia pozalekcyjne w roku szkolnym 2008/2009

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych: ·Koło informatyczno-medialne CLIK – p.Dorota Grocka Czepiczek, p.Iga Cierniak: poniedziałek 14.15-15.10 (co drugi tydzień)                     czwartek       13.35-14.15 [...]

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Szkoła Podstawowa nr 46 w Częstochowie w dniu 18 grudnia 2007 roku otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej „ICIM” na podstawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską EFS. Nasza Szkoła, jej uczniowie otrzymali [...]

zagospodarowanie sali gimnastycznej w roku szkolnym 2007/2008

Dni tygodnia godziny forma zajęć Prowadzący poniedziałek 12.45-13.30 13.35-14.20 wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna mgr E.Wójcicka mgr [...]

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz znaczący wkład w rozwój częstochowskiej oświaty. [...]

Uroczystości szkolne i środowiskowe

· uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września 2007 r. · pasowanie na pierwszoklasistę i dzień chłopca - 3 września 2007 r. · wróżby „andrzejkowe”- 30 listopada 2007 r. · szkolne „mikołajki”- 6 grudnia 2007 r. · [...]

Posiedzenia Rady Pedagogicznej i zespołów samokształceniowych

· plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej: 31 sierpnia 2007 r., 20 września 2007 r., 10 stycznia 2008 r.17 czerwca 2008 r. · posiedzenia klasyfikacyjne- 3 stycznia 2008 r., 10 czerwca 2008 r. · powiadomienie ucznia i rodziców o ocenie [...]

Konsultacje w sprawie osiągnięć uczniów

konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych ucznia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów o 18 października 2007 r – I semestr o 13 marca 2008 r – II semestr [...]

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2007/2008

· wywiadówki ogólnoszkolne: 15 października 2007, 10 stycznia 2008 r, 10 stycznia 2008 r zebrania informacyjne : - klas 0 – VI - 6 września 2007 r. · zebranie informacyjne z dyrektorem i wychowawcami klas: oddziału przedszkolnego i klas [...]

Organizacja roku szkolnego 2007/2008

· inauguracja roku szkolnego 2007/2008 -3 września 2007 r. · zimowa przerwa świąteczna- 24-31 grudnia 2007 r. · ferie zimowe – ferie w szkole lub zimowisko - 14-26 stycznia 2008 r. · wiosenna przerwa świąteczna - 14-26 stycznia 2008 r. · [...]

metryczka