Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie o cenę stworzenie przyjaznej przestrzeni w korytarzach szkolnych

Termin przesyłania ofert: do 10 lutego 2022 r. do godz. 12:00 [...]

Zapytanie o cenę - stroje cheerleaderek

Termin przesyłania ofert: do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 [...]

Zapytanie o cenę - laptop

Termin przesyłania ofert: do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 [...]

Zapytanie o cenę - sprzęt sportowy

Termin przesyłania ofert: do 06 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 [...]

Zapytanie o cenę - sprzęt elektroniczny

Termin przesyłania ofert: do 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, [...]

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o [...]

Zmiana adresu szkolnej strony.

Informujemy o zmianie adresu szkolnej strony.Nowy adres to: http://sp34.edu.czestochowa.pl/W dalszym ciągu serdecznie zapraszamy do odwiedzania poprzedniej strony, która przez jakiś czas będzie jeszcze [...]

Załatwianie spraw

Załatwienie sprawy elektronicznie wymaga posiadania zaufanego profilu na platformie ePUAP. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie http://epuap.gov.pl Jeżeli chcesz załatwić jedną z poniższych spraw kliknij na właściwy [...]

metryczka